Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningCamp Kodeks

I midten af december 2004 inviterede Forums bestyrelse otte topledere til et intensivt døgnseminar i Sverige. Arbejdsgrundlaget for Camp Kodeks var det opdaterede bruttoudkast til anbefalinger og spørgsmål med afsæt i konklusionerne fra kodeksseminarerne. Målsætningen med campen var at snøre processen yderligere til, så bestyrelsen efterfølgende kunne formulere og beslutte indholdet i det endelige kodeks.

I løbet af januar og februar formulerede bestyrelsen det endelige kodekst. I marts 2005 inviterede bestyrelsen på ny camp-deltagerne til en første præsentation af det endelige kodeks.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..