Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningInternationale udviklingsseminarer

Forum for Offentlig Topledelse udbød i begyndelsen af 2005 to internationale udviklingsseminarer på North Carolina State University i Raleigh (USA) og på Erasmus University Rotterdam (Holland).

De to ”Top Executive Workshops” henvendte sig til offentlige topledere, der søgte ny viden og inspiration i et anerkendt, fagligt universitetsmiljø. Værterne for udviklingsseminarerne var de tre internationalt anerkendte professorer Christopher Pollitt (i Holland), James Svara og Donald Kettl (i USA), som alle har bidraget til udviklingen af et dansk kodeks for god offentlig topledelse.

Seminarerne satte fokus på offentlig ledelse som fag, og har beskæftiget sig med forskellige udfordringer for offentlig topledelse i fremtiden: ”Management Excellence in the Knowledge Society” og ”An International Perspective on Networks, Complexity and E-governance”. 

Seminarerne vekslede mellem oplæg i plenum og arbejde i mindre grupper med øvelser, cases og diskussioner med akademikere og topledere fra andre lande. Under seminarerne var der rig mulighed for gensidig netværksdannelse og erfaringsudveksling med kollegaer fra stat, amt og kommune.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..