Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningKodeksseminarer

I efteråret 2004 afholdt Forum for Offentlig Topledelse to sammenhængende seminarer, som havde til formål - gennem debat, erfaringsudveksling og prioritering - at konkretisere og reducere det samlede antal anbefalinger for god offentlig topledelse, som var blevet præsenteret af forskere og temapaneler på Forums midtvejskonference i august 2004. Seminarerne henvendte sig til den samlede målgruppe for projektet.

 

Det første seminar blev både afholdt i Århus og i København. Seminaret satte fokus på mulige anbefalinger for god offentlig topledelse. Målet med det første seminar var at nå frem til et reduceret antal anbefalinger, som matchede den offentlige topleders udfordringer i hverdagen.

 

Mellem de to seminarer blev alle deltagerne opfordret til at ”afprøve” anbefalingerne med den politiske ledelse og de nærmeste ledere.

 

Det andet seminar blev afholdt i København, og var rettet mod en mere konkret drøftelse af de anbefalinger deltagerne var nået frem til i forbindelse med det første seminar. Kodeksseminaret fokuserede samtidig på at knytte en række relevante handlingsanvisende spørgsmål til hver anbefaling.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..