Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningWorkshopkonference: Toplederudfordringer til debat

Forum afholdt den 24. februar 2004 en workshopkonference med deltagelse af ca. 150 topledere. Formålet med konferencen var at sætte fokus på udfordringerne for offentlig topledelse og erfaringsudveksling herom.

Første del af konferencen tog afsæt i tre konkrete cases, som hver især illustrerede typiske situationer, dilemmaer og krydspres for den offentlige topleder. 

Anden del af programmet gav ordet til tre internationale forskere, som deltager i Forums arbejde. Forskerne gav - bl.a. på baggrund af interviews med danske offentlige topledere - deres første og umiddelbare syn på dansk offentlig topledelse og aktuelle udfordringer.

Program

13.00        Velkomst og præsentation af dagens program
                      v. medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik

13.15        Workshops
                             1)
Toplederens rådgivning i den politiske proces
                             - en case om dilemmaet mellem politiske behov for holdbare strategier 
                             og aktørernes uforudsigelighed
                             Oplæg til debat v. kommunaldirektør Jens Christian Birch og amtsdirektør Niels Højberg
                             Casebeskrivelse: 
Slaget om midtbyen
               
                             2)
Ledelse og konfliktløsning, når faggrupper strides 
                             - en case om ledelsesposter, ansvarsområder og ekstern mobilisering
                             Oplæg til debat v. departementschef Bo Smith og sundhedsdirektør Peter Orebo Hansen
                             Casebeskrivelse:
Hjertekampen på Ledreborg

                             3) Topledelse, personale og medier 
                             - en case om hvad der sker, når en personalesag bruges som kampagne i medierne. 
                             Oplæg til debat v. amtsdirektør Niels Aalund

                             Casebeskrivelse: Louisehøj - amtspsykiatrisk ledelse under pres

15.00        Kaffepause

15.15            Offentlige toplederes roller og udfordringer – set udefra
                  v. professor Donald Kettl, professor James Svara og professor Christopher Pollitt.  
                  Ordstyrer kommitteret Henrik Hassenkam.

17.15            
Afrunding og tak for i dag
                  v. kommitteret Henrik Hassenkam

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..