Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningKontakt

Forum for Offentlig Topledelse
Sekretariatet
c/o Moderniseringsstyrelsen
Landgreven 4
1017 København K


Yderligere kontaktoplysninger
KL: Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen på tlf. 3370 3415, ssj@kl.dk, eller chefkonsulent Anders Christian Dyhr på tlf. 3370 3557, acd@kl.dk.

Danske Regioner: Konstitueret kontorchef Thomas Ibsen Jensen på tlf. 3529 8198, tij@regioner.dk, eller chefrådgiver Charlotte Koch Hess på tlf. 3529 8225, ckh@regioner.dk.

Moderniseringsstyrelsen: Specialkonsulent Estrid GludJohansen på tlf. 2548 7308, estjo@modst.dk
, fuldmægtig Bjørg Ilsø Klinkby på tlf. 4178 2200, bjikl@modst.dk, eller fuldmægtig Redouane Tamene på tlf. 4178 2097, redta@modst.dk.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..