Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningAktiviteter

Siden Forum i 2005 præsenterede Kodeks for God Offentlig Topledelse, har bestyrelsen for Forum for Offentlig Topledelse arbejdet videre med at flytte kodeks’ ord fra udvikling og formulering til implementering – kodeks skal fra ord til handling.

Der er derfor igangsat en række initiativer, som kan medvirke til realiseringen af kodeks, fortsat i nært samspil med topledere i alle dele af den offentlige sektor. Aktiviteterne har bl.a. til formål at give topledere på tværs af den offentlige sektor mulighed for at lære af hinanden gennem debat om aktuelle temaer og udveksling af erfaringer. Aktiviteterne bidrager desuden til at informere og følge op på anvendelsen af kodeks i praksis samt til at sprede inspiration og erfaringer om implementeringen af kodeks.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..