Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningNetværk om eksekvering af organisationsforandringer (2012-)

Offentlige topleder får i stigende omfang ansvaret for at eksekvere større organisationsforandringer og personaletilpasninger. Effektiviseringen og fornyelsen af den offentlige sektor er på fagsordenen, bl.a. som følge af den økonomiske krise. Netværket fokuserer på spørgsmålet om, hvordan toplederen kan sætte sig i spidsen for at eksekvere nødvendige forandringer fra top til bund - til mået er nået. 

Agnete Gersing, Direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er formand for netværket.
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..