Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningNetværk om inspiration til brug af kodeks (2005-06)

Offentliggørelsen af kodeks i maj 2005 markerede en ny fase: At komme fra ord til handling. Med inspirationskataloget "Fra ord til handling - inspiration til arbejdet med kodeks i hverdagen" har vi indsamlet nogle af de første konkrete erfaringer med og idéer ti, hvordan arbejder med de ni anbefalinger i kodeks kan gribes an. Inspirationskataloget giver derudover eksempler på, hvordan du kan sætte kodeksarbejdet på dagsordenen i din hverdag og i din organisation.

Inspirationskataloget er blevet til i et netværk af topledere fra stat, amter og kommuner, som over tre møder i efteråret 2005 og vinteren 2006 har udvekslet idéer, overvejelser og foreløbige erfaringer med bruges af kodeks. Inspirationskataloget er udviklet med støtte fra KommuneKredits Uddannelsesfond. Læs mere i
kommissoriet og se deltagerlisten.
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..