Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningNetværk om toplederkompetencer (2007)

Netværket har i løbet af 2007 mødtes for at diskutere, hvilke kompetencer der er nødvendige for en topleder, og hvordan disse kan udvikles. Forløbet blev afsluttet med udgivelse af pjecen "Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer".

Pjecen giver et bud på en tænkning om kompetencer i form af netbværket såkaldte Gøre-vide-være-model, og på baggrund af drøftelserne i netværket gives et forslag til, hvilke generelle, overordnede kompetencer en offentlig topleder har behov for. Pjecen giver desuden et input til debatten om offentlige toplederes kompetenceudvikling med udgangspunkt i, at kompetenceudviklingen også skal knyttes til de opgaver og de vilkår, som er særlige for offentlige topledere.
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..