Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningTværgående Netværk af Offentlige Topledere (2007-)

Tværgående Netværk af Offentlige Topledere består af topledere fra en bred vifte af offentlige myndigheder, herunder kommunaldirektører, regionsdirektører, departementschefer og styrelsesdirektører. Netværket beskæftiger sig med ledelse, strategi og styring indenfor den offentlige forvaltning. 

Netværket har gennem sin medlemssammensætning et omfattende erfaringsfundament, som danner grundlag for netværkets arbejde. Med udgangspunkt i 'Kodeks for God Offentlig Topledelse' arbejder netværket med tidsrelevante problemstillinger relateret til styring og ledelse i den offentlige forvaltning. Arbejdsformen er karakteriseret ved sparring og erfaringsudveksling, idet alle netværkets medlemmer kan bidrage med relevante erfaringer fra egne organisationer.

Netværkset egen videns- og erfaringsbase suppleres jævnligt med eksterne input og inspiration i form af oplæg fra forskere, private topledere og andre personer med ekspertise relateret til netværkets arbejde. Netværket har tidligere udgivet en 
antologi, indeholdende personlige og praktiske erfaringer med kodeks.

Du kan læse en beskrivelse af netværket
her og se deltagerlisten her.
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..