Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningTopledercamp 2011

Den 5.-6. april 2011 afholdtes Topledercamp på Skodsborg Kurhotel. Campen havde overskriften Grib ledelsesrummet. Der var fokus på toplederens strategier for optimering af ledelsesrummet i organisationen inden for de økonomiske og overenskomstmæssige rammer samt i dialog med det politiske niveau og den øvrige organisation.  

Programmet for campen kan læses her.

Deltagerlisten for campen kan læses her.

 

Dagen satte fokus på økonomisk styring og rekruttering af topledertalenter.

Finansministeriets departementschef og formand for Forums bestyrelse David Hellemann indledte campen med at sætte fokus på Danmarks økonomiske udfordringer. Her omtalte han en forbedret økonomistyring og indførsel af udgiftslofter. Sluttelig understregede han vigtigheden af et øget fokus på udviklingen af toplederne samt rekrutteringen af topledertalenter.

Administrerende direktør Anders Eldrup, DONG A/S, lagde ud med at slå fast, at toplederens allervigtigste opgave er at rekruttere ledere til ledergruppen og sætte holdet. Og så skal der måles på og tages konsekvenser af ledernes (og egen) performance.

Nationalbankdirektør Nils Bernstein beskrev den danske økonomi nu og forventningerne til fremtiden og gav sin udlægning af, hvorfor de offentlige udgifter stiger. Oplægget kan hentes her.

 

Desuden bød dagen også på en vifte af ideer til, hvordan topledere kan udvikle deres ledelsesrum.

Kommunaldirektør Søren Adsersen fortalte om direktionens arbejde med innovationsprojektet Fredericia Former Fremtiden, hvor særligt topledelsen er blevet udfordret ved at skulle stå i spidsen for en proces, hvor man ikke har kendt endemålet fra start. Oplægget kan hentes her.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg fortalte om sit arbejde med at etablere en klar og entydig ledelses­struk­tur efter Politireformen. Han fortalte i sit indlæg blandt andet også, hvordan der er tale om en grundlæggende ændring af Rigspolitiets organisation, så den i højere grad både er i stand til at sætte retning, træffe hurtige og rigtige beslutninger samt evner at eksekvere. Oplægget kan hentes her.

Regionsdirektør Jens Andersen lagde i sit indlæg vægt på, hvordan man i Region Sjælland arbejder med at omstille sig til fremtidens sundheds­væsen, og han fortalte om, hvordan man sikrer det nødvendige ledelsesrum for at komme i mål. Oplægget kan hentes her.

Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune, og direktør Ole Kjær fra SKAT, fremlagde ”Højberg-netværkets” overvejelser om toplederkompetencer og topledersynder. I stedet for at komme med direkte anbefalinger har netværket formuleret bud på overvejelser for topledere: Udforsk de ledelsesmæssige konsekvenser af din adfærd, kortlæg dine følelsesmæssige reaktioner og pas på dig selv, og træn dig ud af topledersynderne. Du kan hente Niels Højberg netværkets oplæg her og netværkets videopræsentation her. Du kan hente Ole Kjærs oplæg her.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..