Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningToplederIndspark 2010

Offentlige topledere mødtes d. 20. september 2010 til et ½ dags møde og middag i Forum for Offentlig Topledelse. Under titlen "De offentlige toplederes roller i effektivisering og fornyelse af den offentlige sektor – hvilke veje skal vi betræde?" blev der drøftet fælles, faglige toplederudfordringer på tværs af sektorerne. 

Se programmet her.
Se deltagerlisten
her.

Du kan læse Dr. Elaine Kamarcks oplæg "Innovation in 21st Century Government" her.
Du kan læse Sygehus Lillebælts oplæg "Sådan tager vi udfordringen op - et input fra sygehuset i trekantsområdet" her.
Du kan læse Vordingborg Kommunes oplæg "Den økonomiske udfordring set fra kommunaldirektørens stol" her.
Du kan læse Skats oplæg "SKATs kanalstrategi" her.
 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..