Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningForskerteam

At involvere feltets bedste danske og udenlandske forskere har været en af projektets vigtige strategier. Dels for at skaffe ny præcis viden og sikre debatterne et godt teoretisk grundlag. Dels for at styrke forskningsmiljøernes viden om og interesse for at forske i offentlig topledelse. 

Tre forskerteam (et internationalt og to danske) blev tidligt i forløbet inviteret til at give deres bidrag til kodeks. Du se sammensætningen af teamene her.

Alle tre hold fik i opdrag at levere bidrag til et kodeks for god offentlig topledelse, som var praktisk relevant for og udviklet i dialog med offentlige topledere. De skulle også give et bud på, hvilke kompetencer toplederne skulle have for at kunne håndtere fremtidens vigtigste udfordringer. Det internationale team fik desuden som ekstraopgave at foreslå en metode til (selv)evaluering af godt toplederskab.  

Forskerne præsenterede deres bidrag på konferencen "På sporet af god offentlig
topledelse" den 30. august 2004. Rapporterne kan downloades på nedenstående links.

Bidrag fra Torben Beck Jørgensen og Karsten Vrangbæk: 
"Værdibaseret bidrag til kodeks for god offentlig topledelse" (pdf)

Bidrag fra Ove K. Pedersen og Kurt Klaudi Klausen:
"God offentlig topledelse - kodeks for kompetencer og etisk kodeks" (pdf)
Bilag: "Andre kodekser - baggrund, processer og indhold" (pdf)

Bidrag fra Christopher Pollitt, James H. Svara og Donald F. Kettl:
"Towards a Danish Concept of Public Governance: An International Perspective" (pdf) 

Debatoplæg: Sammenfatninger af forskerbidrag
"På sporet af offentlig topledelse" (pdf)

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..