Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningTemapaneler

Forum sammensatte tre såkaldte temapaneler med hver cirka 10 medlemmer – heraf to-tre forskere. Du kan se sammensætningen af panelerne her.

Temapanelerne fik blandt andet til opgave:

  • at stimulere debatten i målgruppen
  • at generere ny viden inden for området
  • at udarbejde skriftlige bidrag til brug for det videre arbejde

Formålet var at gå fagligt i dybden med tre vigtige deltemaer. De tre temaer var:

  1. Samspillet mellem politiske leder og toplederen om mål og strategier. Læs om temaet her.
  2. Når faglighed, ledelse og politik skal gå hånd i hånd. Læs om temaet her.
  3. Topledelse og kommunikation i vidensamfundet. Læs om temaet her.

Arbejdet i temapanelerne har resulteret i en række debatoplæg, som kan findes via nedenstående links:

Debatoplæg fra Temapanel 1:
"Ti statements om nye udfordringer for god offentlig topledelse" (juni 2004)

Debatoplæg fra Temapanel 2:
”En anden verden? - Topledelse i fagprofessionelle miljøer” (7. juni 2004)

”I dialog med topledelsen - Replikker fra seminar om topledelse i faglige miljøer” (25. juni 2004)

"Anbefalinger for ledelse i fagprofessionelle miljøer"

Debatoplæg fra Temapanel 3:
"Topledelse og kommunikation i vidensamfundet" (juni 2004)

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..