Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes LandsforeningForums egne publikationer

Forum for offentlig topledelse har lavet en række forskellige publikationer. På denne side kan du få et overblik over Forums egne publikationer og downloade dem. 

Kodeks for god offentlig topledelse

Kodeks findes i både bog- og pjeceformat og både på dansk og engelsk.
Du kan downloade bogen, pjecen eller en præsentation af de ni anbefalinger nedenfor. 

Download bog.
 
Download pjece. Download præsentation af kodeks.

Download engelsk bog.
Download engelsk pjece.

Publikationer fra Forums bestyrelse 
Det er i hverdagen, at kodeks skal gøre en forskel. Det forudsætter, at toplederen arbejder med kodeks i sin egen organisation. Hvordan og i hvilke sammenhænge er op til den enkelte topleder at beslutte. Som inspiration til dette arbejde har Forums bestyrelse udarbejdet et papir, Arbejdspapir til brug af kodeks i praksis (oktober 2005), med ideer til, hvordan toplederen alene og/eller i dialog med andre kan anvende kodeks i praksis.

Publikationer fra Forums netværk
Offentlige topledere - et studie af karriereforløb og dannelsesprocesser (Netværk om Toplederen og Kodeks i Hverdagen)
Rundt om kodeks. Erfaringer og nye spørgsmål i anvendelse af Kodeks for god offentlig topledelse (Tværgående netværk af offentlige topledere)
Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer (Netværk om toplederkompetencer)
Ledelse af decentrale enheder (Netværket om ledelse af decentrale enheder)
Fra ord til handling - inspiration til arbejde med kodeks i hverdage (Netværk om inspiration til brug af kodeks)

Du kan læse mere om netværkene her.

Publikationer fra Forums e-surveys

Forum har gennemført fem e-surveys blandt topledere i stat, amter og kommuner. De fem e-surveys har blandt andet stillet skarpt på de offentlig toplederes 1) p
rofil, karriere, arbejdsområder og ledesesudfordringer, 2) syn på rådgivning, ledelse og kompetencer, 3) prioritering af arbejdsopgaver, ledelsesstil og kompetencer – på baggrund af svar fra ledere ét niveau under topledelsen, og 4) og 5) egen kompetenceudvikling. Du kan læse mere om Forums e-surveys og downloade rapporterne her.

Cases
I forbindelse med en workshopkonference afholdt den 24. februar 2004 med deltagelse af ca. 150 topledere blev tre konkrete cases, som hver især illustrerede typiske situationer, dilemmaer og krydspres for den offentlige topleder publiceret. Disse kan hentes nedenfor. 
1) Toplederens rådgivning i den politiske proces - en case om dilemmaet mellem politiske behov for holdbare strategier og aktørernes uforudsigelighed. Casebeskrivelse: Slaget om midtbyen
2) Ledelse og konfliktløsning, når faggrupper strides - en case om ledelsesposter, ansvarsområder og ekstern mobilisering. Casebeskrivelse: Hjertekampen på Ledreborg
3)
Topledelse, personale og medier - en case om hvad der sker, når en personalesag bruges som kampagne i medierne. Casebeskrivelse: Louisehøj - amtspsykiatrisk ledelse under pres

Publikationer fra temapaneler
I forbindelse med udviklingen af Kodeks sammensatte Forum tre såkaldte temapaneler med hver cirka 10 medlemmer, heraf to-tre forskere. Formålet var at gå fagligt i dybden med tre vigtige deltemaer. De tre temaer var:
1.Samspillet mellem politiske leder og toplederen om mål og strategier. Læs om temaet
her
2. Når faglighed, ledelse og politik skal gå hånd i hånd. Læs om temaet
her
3. Topledelse og kommunikation i vidensamfundet. Læs om temaet
her.

Arbejdet i temapanelerne har resulteret i en række debatoplæg, som kan findes via nedenstående links: 
Debatoplæg fra Temapanel 1: "Ti statements om nye udfordringer for god offentlig topledelse" (juni 2004)
Debatoplæg fra Temapanel 2:
”En anden verden? - Topledelse i fagprofessionelle miljøer” (7. juni 2004)
”I dialog med topledelsen - Replikker fra seminar om topledelse i faglige miljøer” (25. juni 2004)
"Anbefalinger for ledelse i fagprofessionelle miljøer"
Debatoplæg fra Temapanel 3:
"Topledelse og kommunikation i vidensamfundet" (juni 2004)

Bidrag fra forskere og journalister 
I forbindelse med ToplederCampen i 2010 udviklede Carsten Greve og Rex Degnegaard en rapport om Internationale perspektiver på kompetenceudvikling for offentlige topledere. Rapporten identificerer foregangslande på området og deres praksis i forhold til kompetenceudvikling for topledere. Journalist Frank Stockholm udformede et inspirationsnotat om Toplederudvikling i virkeligheden. Inspirationsnotatet søger at indkredse centrale problemstillinger i debatten om topledernes kompetenceudvikling og give inspiration gennem eksempler på, hvordan topledere i praksis arbejder med deres egen kompetenceudvikling.

I forbindelse med udviklingen af Kodeks blev tre forskerteam (et internationalt og to danske) tidligt i forløbet inviteret til at give deres bidrag til kodeks. Alle tre hold fik i opdrag at levere bidrag til et kodeks for god offentlig topledelse, som var praktisk relevant for og udviklet i dialog med offentlige topledere. De skulle også give et bud på, hvilke kompetencer toplederne skulle have for at kunne håndtere fremtidens vigtigste udfordringer. Det internationale team fik desuden som ekstraopgave at foreslå en metode til (selv)evaluering af godt toplederskab. Forskerne præsenterede deres bidrag på konferencen "På sporet af god offentlig topledelse" den 30. august 2004. Læs Torben Beck Jørgensen og Karsten Vrangbæk bidrag 
"Værdibaseret bidrag til kodeks for god offentlig topledelse". Læs Ove K. Pedersen og Kurt Klaudi Klausens bidrag "God offentlig topledelse - kodeks for kompetencer og etisk kodeks", Bilag: "Andre kodekser - baggrund, processer og indhold". Læs Christopher Pollitt, James H. Svara og Donald F. Kettls bidrag "Towards a Danish Concept of Public Governance: An International Perspective". Læs sammenfatninger af forskerbidragene "På sporet af offentlig topledelse".

Nyhedsbreve fra Forum
Læs nyhedsbreve fra Forum for perioden 2005-2011
her.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..